2
Burj Khalifa / Architektur  Fotografie von Fotograf Scott Hargis ★1 | STRKNG

Burj Khalifa - © Fotograf Scott Hargis

1
Tornado Tower, Doha Qatar / Architektur  Fotografie von Fotograf Scott Hargis ★1 | STRKNG

Tornado Tower, Doha Qatar - © Fotograf Scott Hargis

1
Zig Zag Tower, Doha Qatar / Architektur  Fotografie von Fotograf Scott Hargis ★1 | STRKNG

Zig Zag Tower, Doha Qatar - © Fotograf Scott Hargis

Private Residence by Joseph Eichler / Architektur  Fotografie von Fotograf Scott Hargis ★1 | STRKNG

Private Residence by Joseph Eichler - © Fotograf Scott Hargis
building Lab

535 Mission Street, San Francisco / Architektur  Fotografie von Fotograf Scott Hargis ★1 | STRKNG

535 Mission Street, San Francisco - © Fotograf Scott Hargis