mother nature's clasp / 2017-01-26

mother nature's clasp - © Morpheus2004


tuk tuk / 2017-01-26

tuk tuk - © Morpheus2004


Sunrise at Angkor Wat / 2017-01-26

Sunrise at Angkor Wat - © Morpheus2004


angkor wat / 2017-01-25

angkor wat - © Morpheus2004


tranquility / 2017-01-25

tranquility - © Morpheus2004


temple courtyard / 2017-01-25

temple courtyard - © Morpheus2004


The guardians / 2017-01-25

The guardians - © Morpheus2004


angkor wat / 2017-01-25

angkor wat - © Morpheus2004


nirvana / 2017-01-26

nirvana - © Morpheus2004